Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

Học viên LSLC và hoạt động trong tuần


Hướng dẫn thông tin cho học viên mới


Lam I-Card cho học viên học trên 59 ngày


Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh


Tập huấn phòng cháy- chữa cháy


Tham quan bảo tàng Negros - Bacolod


Vui chơi cuối tuần ở Resort Palmas De Mar


Đại diện các công ty Việt Nam sang thăm trường