Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

CPI - Tăng cường lớp học Mentoring vào buổi tối


Ở CPI, tương tự như các trường Anh ngữ tốt nhất tại Philippines theo mô hình Sparta khác, trường cũng cung cấp nhiều lớp học tự chọn hoặc các giờ học đặc biệt suốt các ngày thường từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa CPI và các trường Anh ngữ khác là trường không bắt buộc học viên phải tham gia vào các lớp học tự chọn. Nghĩa là trường Sparta nhưng vẫn ít nhiều tôn trọng thời gian tự do, quyền lựa chọn của học viên.

Bắt đầu từ tháng 2/ 2017 này, trường CPI khai ging thêm lp hc đc bit mi na. Tên lp hc là Mentoring Class – là lp t hc bt buc. Theo đó, học viên sẽ phải có mặt tại phòng tự học vào khung giờ quy định và sẽ có giáo viên hướng dẫn trong giờ tự học này. Nếu hc viên có bt kì thc mc nào v bài tp v nhà, hay chưa hiu bài giảng trên lp thì có th hi trực tiếp giáo viên trong giờ tự học luôn.

Lp hc này sẽ được t chc t th 2~th 5 t 21:00 ~ 22:30. Trong 4 tuần đầu tiên của khóa học, bắt buộc tất cả học viên mới phải chọn tham gia giữa lớp tự học hoặc các lớp SSP trường mà trường tổ chức. Sau 4 tuần đầu, học viên được quyền quyết định sẽ tiếp tục tham gia hoặc không.


Lưu ý: Trường sẽ phân chia tách bit phòng t hc dành cho hc viên các khoá Academic (IELTS, TOEFL, TOEIC) và hc viên các khoá ESL.  Các hc viên sẽ được hướng dẫn thông tin chi tiết về việc đăng ký lớp học đặc biệt ngay Orientation tại trường ngay buổi đầu luôn nên đừng lo lắng nhé!