Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC GENERAL ESL- UV ESL

Thông tin về khóa học General ESL tại Trung tâm Ngoại ngữ UV ESL
Khóa General ESL được thiết kế nhằm hỗ trợ học viên cải thiện và phát triển đầy đủ các kỹ năng: Speaking, Listening, Reading và Writing.
Học viên được học tổng cộng 500 phút (~8 giờ) mỗi ngày