Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

Thông báo về việc hoàn phí khi điều chỉnh khóa học tại PINES & CBOA

PINES & CBOA: Thông báo về việc hoàn phí khi điều chỉnh khóa họcPhil English xin thông báo đến Quý hoc viên về việc hoàn phí khi điều chỉnh khóa học tại trường PINES (Cooyeesan/ Chapis) cũng như Cebu Blue Ocean như sau:
Khi các học viên thay đổi khóa học từ khóa học có học phí cao hơn xuống khóa học có học phí thấp hơn thì học viên sẽ chỉ nhận được lại 50% số tiền chênh lệch.
Ví dụ:
- PINES: Từ Intensive ESL xuống Power ESL: Phí chênh lệch là 80 USD nếu trước đây học viên sẽ nhận được 100% học phí chênh lệch (cho 4 tuần) thì phần học viên nhận được bây giờ sẽ chỉ còn 40USD.
- Cebu Blue Ocean: Từ Intensive ESL xuống Light ESL: Phí chênh lệch là 320 USD (cho 4 tuần) nếu trước đây học viên sẽ nhận được 100% học phí chênh lệch thì phần học viên nhận được bây giờ sẽ chỉ còn 160 USD.

Thời gian áp dụng:
- PINES (Cooyeesan/ Chapis): Từ 24/09/2016
- Cebu Blue Ocean: Từ 01/10/2016

Những quy định trên áp dụng cũng áp dụng tương tự cho tất cả các khóa học test module xuống ESL.
Quý học viên vui lòng lưu ý kỹ và cân nhắc lựa chọn khóa học cẩn thận trước khi quyết định đăng ký.