Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

Tài liệu luyện thi IELTS hiệu quả

Mình mới ôn thi IELTS xong và có một lượng tài liệu luyện thi IELTS khá hay. Mình thấy việc dùng sách photo sẽ tiện và tiết kiệm hơn cho các bạn rất nhiều.


Đây là danh sách các sách cần có để luyện thi ielts
IELTS Practice Test Plus 1
IELTS Practice Test Plus 2
IELTS Practice Test Plus 3
Cambridge IELTS Practice Tests
IELTS Reading Tests
IELTS Listening Recent Actual Tests
IELTS Reading Recent Actual Tests
IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers
Essential Reading For IELTS
Essential Listening For IELTS
Expert on Cambridge IELTS Practice Tests 6
Expert on Cambridge IELTS Practice Tests 7
Expert on Cambridge IELTS Practice Tests 8
Expert on Cambridge IELTS Practice Tests 9
Expert on Cambridge IELTS Practice Tests 10