Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244

MONOL - Lịch đón học viên từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016

LỊCH ĐÓN HỌC VIÊN CỦA MONOL TẠI SÂN BAY MANILA
(TỪ THÁNG 10/2015 - THÁNG 10/2016)MONOL tổ chức đón học viên tại sân bay từ 19:00 đến 24:00 vào thứ Bảy trước ngày nhập học. Trường hợp học viên không thể sắp xếp đi theo lịch của trường vào thứ Bảy, học viên có thể đến trường vào ngày các ngày cuối tuần khác. Tuy nhiên để đảm bảo các lớp học được sắp xếp một cách hoàn chỉnh nhất, chúng tôi khuyến khích học viên nên đi theo đúng lịch nhập học của trường.


Kể từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016, Trường MONOL tổ chức đón học viên tại sân bay Manila theo lịch pick up như sau:


Khóa Foundation ESL/ Essential ESL/ Intensive Speaking ESL:


Năm 2015: 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 26/12


Năm 2016: 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 05/03, 19/03, 02/04, 16/04, 30/04, 14/05, 28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 17/09, 01/10. 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 24/12.


Khóa IELTS, TOEIC, Business: Mỗi trình học (Term) được cố định bởi 4 tuần. Chương trình học được thiết kế theo khung chuẩn của từng Term, do đó chúng tôi khuyến khích học viên nên đi theo lịch nhập học của trường như sau:


Năm 2015: 17/10, 14/11, 12/12.


Năm 2016: 09/01, 06/02, 05/03, 04/02, 30/04, 28/05, 25/06, 23/07, 20/08, 17/09, 15/10, 12/11, 10/12.


Đối với những học viên Khóa IELTS, Business nhập học trái ngày với lịch học chỉ định như trên, trong trường hợp không đủ học viên cùng trình độ để tổ chức các lớp học nhóm, học viên sẽ được học 5 lớp1:1 mỗi ngày cho đến khi có học viên mới cùng trình độ để tham gia lớp học nhóm.


Học viên khóa TOEIC nên nhập học đúng theo lịch pick up như trên.