Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Valentine's Day tại trường CIP

CIP cũng hòa mình vào không khí Valentine's Day bằng cách phân phát chocolate cho toàn bộ học viên, giáo viên và nhân viên trong trường. Mọi người đã rất vui vẻ khi nhận được món quà nhỏ bất ngờ này trong ngày lễ tình nhân :)