Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Lớp học mẫu khóa ESL trường Anh ngữ TALK Yangco

Trường Anh ngữ TALK Cơ sở Yangco đào tạo theo mô hình Sparta, gồm có các khóa học ESL, TOEIC, TOEFL và IELTS. Học viên tại đây mỗi ngày sẽ được học 5 giờ 1:1 (1 giáo viên 1 học viên), 2 giờ học nhóm (1 giáo viên 4 học viên), 1 giờ làm bài test từ vựng và 2 giờ lớp học vào buổi tối. Thời gian học từ thứ 2 đến thứ 6, tổng số giờ học mỗi tháng học viên được học là trên 200 giờ, trong đó 125 giờ là tiết học 1:1 trực tiếp cùng với giáo viên.
Hãy cùng xem qua một số lớp học tại TALK Yangco nhé!