Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ THÁNG 12 TẠI PHILINTER

Bài kiểm tra trình độ hàng tháng (Progress Test) nhằm đánh giá sự tiến bộ của các học viên trong suốt một tháng vừa qua, bao gồm các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng và Ngữ pháp.
Tháng 12 này tại Philinter, Progress Test được tổ chức sớm hơn một tuần (ngày 19/12/2014) để các bạn học viên có tâm trạng thoải mái đón mùa lễ hội cuối năm :)