Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

CIP và cuộc sống, học tập của bạn Ngọc Ánh

Cùng xem clip ngắn cùng cảm nhận của bạn Ngọc Ánh tại CIP nhé. Giáo
viên, bạn bè và cuộc sống của bạn tại trường là điều làm bạn có nhiều
niềm vui và nhiều kỷ niệm đẹp.
Xem thông tin về Trường CIP tại http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/angeles-clark/cip/