Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Lớp học mẫu tại Trường CIJ, Cebu

Lớp học mẫu tại CIJ Academy, Cebu trong chuyến thăm trong đầu tháng 11/2014 của Phil English Vietnam.
Xem thông tin về Trường CIJ tại http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/cij/