Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Kiểm tra trình độ giáo viên tại trường Anh ngữ CIA

Chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng của một trường Anh ngữ. Đối với các lớp học 1:1 thì chất lượng giáo viên lại càng có ý nghĩa hơn. 
Để nâng cao năng lực cũng như đánh giá được điểm yếu điểm mạnh của từng giáo viên, trường Anh ngữ CIA tổ chức kiểm tra trình độ giáo viên hàng tháng với quy trình nghiêm túc và khắc khe.