Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Tour Hong Kong Disneyland của SME Team Leaders

Tour Hong Kong Disneyland như là một phần thưởng khích lệ tinh thần và tạo động lực mà SME dành tặng cho các trưởng nhóm giáo viên. :)
Một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa của SME. Chúc mừng các Team Leaders nhé! ^^