Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Học viên mới của trường Anh ngữ CIJ

Các bạn học viên mới của trường Anh ngữ CIJ đang làm bài kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp học. Và dĩ nhiên kết quả này cũng sẽ được dùng đối chiếu cùng với kết quả bài kiểm tra trước khi các bạn tốt nghiệp, để xem các bạn tiến bộ như thế nào? :)