Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Cuộc thi hùng biện lần thứ 100 tổ chức tại trường Anh ngữ CIA

"Life is all about choices" (Cuộc sống là tập hợp của những lựa chọn)! Bạn nghĩ sao về quan điểm này?
Đây cũng là chủ đề của cuộc thi hùng biện lần thứ 100 tổ chức tại trường Anh ngữ CIA. Các thí sinh tham gia phải dùng tiếng Anh để trình bày quan điểm của mình cũng như thuyết phục ban giám khảo.


Theo bạn Chaiyo "Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Và chúng ta cũng cần phải xem xét từng hoàn cảnh cụ thể"


Bạn Yolo thì nói "Bạn chỉ sống một lần - Cuộc sống do chúng ta tạo nên"

Và theo Naoko "Nếu bạn phải lựa chon, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách! Bạn phải chắc rằng đó là một lựa chọn đúng đắn để sau cùng bạn không phải hối tiếc"

Và với Yama, bạn ấy cho rằng "Có vẻ như cần một sự quyết tâm nhưng chúng ta phải lựa chọn. Lựa chọn của bạn sẽ làm thay đổi tương lai bạn"
 
Các bạn thí sinh đã thể hiện rất tốt bài thuyết trình của mình và làm cho không khí cuộc thi trở nên hết sức hào hứng!