Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

CIJ - Top 3 học viên đạt điểm cao nhất trong đợt kiểm tra trình độ tháng 8

Top 3 học viên đạt điểm cao nhất trong đợt kiểm tra trình độ tháng 8
Học viên có kết quả học tập tiến bộ vượt bật tại trường Anh ngữ CIJ
Họ là ai? Cùng xem nhé ^_^