Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Các khóa học của trường Anh ngữ CIJ

Trường Anh ngữ CIJ cung cấp rất nhiều khóa học khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Mỗi khóa học có số lượng lớp học 1:1 (man to man) với giáo viên bản ngữ và giáo viên Filipino khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và các kỹ năng mà bạn muốn cải thiện, bạn có thể chọn khóa học phù hợp với mình nhất.


Khóa học Power Speaking
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
6 giờ học 1:1 + 1 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở mọi trình độ đều có thể tham gia khóa học này.

Khóa học Power Native
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
5 giờ học 1:1 + 2 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở trình độ 2 trở lên có thể tham gia khóa học này.

Khóa học Power TOEIC
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
6 giờ học 1:1 + 1 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở trình độ 3 trở lên có thể tham gia khóa học này.

Khóa học Intensive Native
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
4 giờ học 1:1 với Filipino + 1 giờ học 1:1 với GV bản ngữ + 2 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở trình độ 2 trở lên có thể tham gia khóa học này.

Khóa học Basic Speaking
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
4 giờ học 1:1 + 2 giờ học 1:4 + 1 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở bất cứ trình độ nào cũng có thể tham gia khóa học này.

Khóa học Working Holiday
 
Với khóa học này mỗi ngày bạn có:
5 giờ học 1:1 + 2 giờ học nhóm với GV bản ngữ + 1 giờ học Từ vựng = 8 giờ học
Học viên ở trình độ 2 trở lên có thể tham gia khóa học này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học trên, hãy liên hệ với Phil English ngay nhé! Hiện tại CIJ cũng đang có 1 suất học bổng học phí 4 tuần cho học viên Việt Nam đầu tiên đăng ký. Let’s come and join CIJ now!!! ^^