Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Bản tin tháng 9 của CIJ có thông tin gì đặc biệt?

Bản tin tháng 9 của CIJ có thông tin gì đặc biệt?
  • Thông tin về khóa học TOEIC
  • Kết quả của kỳ kiểm tra Level Test tháng 8
  • Top 3 học viên của CIJ đạt kết quả cao và 3 học viên có sự tiến bộ vượt bật trong học tập
  • Làm quen với hai giáo viên TOEIC đồng thời cũng là Team Leaders in CIJ...