Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Thông tin mới về tỉ lệ quốc tịch học viên và khóa học của CIA

Tỉ lệ quốc tịch học viên tại CIA (tính đến ngày 05/08/2014):
Korean: 43.2%
Japanese: 35.7%
Taiwanese: 19.8%
Chinese: 0.9%
Vietnamese: 0.4%
Others: 0.0%
Tỉ lệ chương trình học mà học viên đăng ký tại CIA (tính đến ngày 05/08/2014):
Regualr ESL: 56.4%
Intensive ESL: 19.8%
TOEIC: 12.3%
IELTS: 10.6%
TESOL: 0.9%

Tham khảo thêm tại link: http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/cia/