Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Tham gia thử thách EOP (English Only Policy) tại CIP

Họ là những người tham gia thử thách EOP (English Only Policy) tại CIP với mong muốn cải thiện kỹ năng Anh ngữ của mình trong thời gian ngắn. Hàng tuần họ đều có những buổi họp với giáo viên hướng dẫn để cùng nhau tương tác bằng tiếng Anh. Nếu bạn cũng muốn tham gia hoạt động bổ ích này, hãy đăng ký vào mỗi thứ hai hàng tuần nhé! CIP luôn sẵn sàng chào đón bạn và luôn mong muốn tạo cơ hội để bạn sử dụng tiếng Anh 24/24 :)

Hãy truy cập http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/angeles-clark/cip/ để tìm hiểu thông tin của CIP nhé! ^^