Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Monthly Test tại CIJ


Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng luôn là ngày kiểm tra định kỳ giúp giáo viên đánh giá sự tiến bộ và điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học viên. Đây là một bài kiểm tra tổng quát các kỹ năng và tất cả học viên đều được yêu cầu phải tham gia.
Dưới đây là một số hình ảnh Monthly Test thứ 6 tuần qua của Trường Anh ngữ CIJ.

Tham khảo thêm tại link: http://philenglish.vn/