Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Một số hình ảnh đầu tiên của các học viên Việt Nam tại trường Anh ngữ CIA

Một số hình ảnh đầu tiên của các học viên Việt Nam tại trường Anh ngữ CIA.
Chúc các anh chị sớm thích nghi để học tập tốt :)

Hãy truy cập http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/cia/ để tìm hiểu thông tin của của CIA nhé!