Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của học viên tại EV ACademy

Một trong những hình thức để đánh giá sự tiến bộ trong học tập là thông qua các bài kiểm tra. Ở EV Academy, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều có các bài kiểm tra ở các mức độ khác nhau và tùy theo chương trình học như:
- Placement Test (Bài kiểm tra đầu vào): Khi đến trường, học viên sẽ làm 1 bài kiểm tra tất cả các kỹ năng gồm 2 phần nói và thi viết (ngữ pháp, nghe và đọc hiểu).Tài liệu bài kiểm tra đầu vào phụ thuộc vào chương trình học (ESL, TOEFL, TOEIC hoặc IELTS).
- Daily Word & Sentence Test (Bài kiểm tra hàng ngày vào buối sáng và tối): Học viên có thể làm bài kiểm tra từ vựng (buổi sáng) và / hoặc kiểm tra câu (buổi tối). Các bài kiểm tra hàng ngày này không bắt buộc nhưng phần lớn học viên EV tham gia đầy đủ.
- Weekly Test (Bài kiểm tra hàng tuần): Mỗi thứ tư lúc 6 giờ chiều, học viên tham gia bài thi thử tùy theo chương trình học (TOEFL, TOEIC hoặc IELTS).
- General Level up Test (Bài kiểm tra hàng tháng): Mỗi tháng, học viên phải tham gia bài thi bao gồm 4 kỹ năng tiếng Anh và theo chương trình học (TOEFL, TOEIC hoặc IELTS). Sau kỳ thi, nếu học viên đủ tiêu chuẩn sẽ được chuyển lên cấp độ tiếp theo, nếu không đủ sẽ phải học lại cấp độ đó ở mức độ cao hơn.
Do đó, học viên cần phải xác định tư tưởng học hành nghiêm túc vì kết quả học tập luôn được giám sát bởi nhà trường và giáo viên.