Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Hệ thống phòng học tại Philinter


Trường Anh ngữ Philinter có 140 phòng học 1:1, 28 phòng học nhóm, phòng đa phương tiện, hội trường, thư viện, phòng internet, phòng tự học…
Dãy phòng học được chia thành 4 khu. Mỗi khu gồm các phòng học 1:1 và phòng học nhóm.
Khu A - OXFORD: Reading Comprehension & Vocabulary
Khu B - HARVARD: Grammar & Writing
Khu C - CAMBRIDGE: Listening & Speaking
Khu D - YALE: Listening & Speaking

Tham khảo thêm tại link: http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/Philinter/