Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Cuộc thi hùng biện lần thứ 98 của CIA diễn ra vào ngày 21/08/2014


Cuộc thi hùng biện lần thứ 98 của CIA diễn ra vào ngày 21/08/2014 với chủ đề "GREENHOUSE EFFECT: How does it affect you and the environment you live in?" (Hiệu ứng nhà kính: ảnh hưởng như thế nào đến bạn và môi trường bạn sống?)
Tham gia cuộc thi có 8 bạn học viên, tất cả các bạn ấy đều thể hiện rất tốt bài thuyết trình của mình. Và kết quả cuối cùng của cuộc thi là: 1st - William (Lin Tzu Chin), 2nd - Hiro ( Suzuki Hiroyuki), 3rd - Daniel (Park Tae Hwan).
Chúc mừng 3 bạn chiến thắng nhé ^^ Các bạn là niềm tự hào của CIA :)

Hãy truy cập http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/cia/ để tìm hiểu thông tin của CIA nào!!!