Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

Cuộc thi hùng biện lần thứ 97 của CIA


Cuộc thi hùng biện lần thứ 97 diễn ra vào ngày 08/08/2014 tại CIA với chủ đề "Diploma is the true measure of intelligence. Agree or Disagree?" (Bằng cấp là cách thức đo lường sự thông minh. Bạn có đồng tình với quan điểm này hay không?)
Tham gia tranh tài lần này gồm có 4 ứng viên, các bạn ấy đều đã thể hiện rất tốt phần thi của mình. Tuy nhiên người thắng cuộc chỉ có hai, đó là: 1st - Sky (Lee Tien Jen), 2nd - Lauren (Park Jeong Eun).


Hãy truy cập http://philenglish.vn/khu-vuc-va-truong/cebu/cia/ để tìm hiểu thêm thông tin các bạn nhé!