Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled

The EOP CHALLENGE (English Only Policy Challenge) tại Trường Anh ngữ CIP

The EOP CHALLENGE demands students to speak in English 24 hours a day for 2 weeks inside and outside of the campus.

Chương trình EOP Challenge (English Only Policy Challenge) dành cho các học viên Trường Anh ngữ CIP tham gia thử thách 2 tuần nói tiếng Anh 24/7 ở trong và ngoài trường.
Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký nào.:)

Hãy liên hệ với Du học News để được nhận hỗ trợ ngay nhé:
Phone: +63 90 5364 5165
Email: duhocnews@gmail.com
Skype: duhocnews

Facebook: www.facebook.com/duhocnews123
WordPress: http://duhocnews.wordpress.com