Tư vấn du học tiếng anh tại philippines

Hotline: 0901 844 885 - (08)66 844 244
Unlabelled
I'm home
I've finished studying in Seattle !
I really appreciate what you've done for me*^^*
Wonderful teachers, managers, ate, friends and my family.... I could not spend such a good time without all of you.I will never forget everything!
I learned a lot :-)Not only about English but also important things for my life. Especially about self-confidence...haha
Salamat Salamat Salamat <333
I miss Davao already
Guys!!! Keep in touch
Trên đây là những dòng chia sẻ của bạn Hikaru Shirai - học viên vừa hoàn thành khóa học tại trường Anh ngữ SEATTLE. Bạn ấy nói rằng "Mình đã học được rất nhiều, không chỉ riêng tiếng Anh mà còn cả những điều quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là sự tự tin... Cảm ơn những người thầy, người bạn và quản lý tại Seattle, các bạn thật tuyệt vời!"